Přeprava a spedice

Silniční přepravy

 • sběrné linky – zabezpečujeme přepravy kusových zásilek z/do EU i do všech našich destinací mimo EU.
 • dokládky – realizujeme pravidelné přepravy formou dokládky v rámci celé Evropy
 • celovozové zásilky – denně zajišťujeme celovozové přepravy nejen po Evropě, ale i do zemí Zakavkazska, Střední Asie, Blízkého a Středního východu
 • expresní zásilky – přepravy v systému Just in Time nabízíme jak do evropských zemích, tak i do vybraných států mimo Evropu

Letecké přepravy

 • zrealizujeme přepravu exportních a importních zásilek v rámci všech celních letišť
 • ve vybraných destinacích zajistíme vyzvednutí zboží přímo u odesílatele a dodání na adresu konečného příjemce vystavíme letecký nákladní list (AWB)
 • na přání zákazníka provedeme připojištění nad rámec zodpovědnosti letecké přepravy
 • můžeme zajistit i přepravu vybraného zboží v režimu ADR

Námořní přepravy

 • v závislosti na typu a charakteru zásilky navrhneme optimální řešení způsobu přepravy – sběrné či celo-kontejnerové zásilky
 • ve vybraných destinacích zajistíme doručení zásilek z domu do domu
 • zajistíme pojištění zásilky

Železniční přepravy

 • Vaše zásilky přepravíme v rámci sítě evropských i asijských železnic
 • zajistíme překládky z/na širokorozchodnou trať
 • zajistíme změny listů CIM-SMGS-CIM
 • ve vybraných destinacích můžeme vyzvednout zboží přímo u odesílatele a dodat na adresu konečného příjemce

Nadrozměrné a nadměrné přepravy

 • přepravy nadrozměrných a nadměrných nákladů po území České republiky a EU
 • mimo EU realizujeme tento druh přeprav do všech našich destinací

Kombinovaná přeprava

Rádi pro vás zajistíme i kombinovanou přepravu

 • silniční – letecká
 • silniční – námořní
 • námořní – železniční
 • či silniční – železniční