Ltd "EGT Express UA"
Prospekt NezalezhnostI bud. 85 of. 19; 
Chernivtsy city, 
UKRAINE, 58018