zde se nacházíte:
Index > Přeprava > Pozemní přeprava > ADR

Nebezpečné zboží - ADR

Přeprava ADR je státně definovaná příslušnými nařízeními.

Pro poskytování ADR přeprav jsme pečlivě prověřeni. Tým EGT je tvořen specialisty, kteří posoudí zboží, zatřídí jej do správné skupiny a následně zajistí vše potřebné k realizaci zakázky při dodržení všech bezpečnostních postupů. Zboží přepravujeme vlastními vozy, které jsou vybaveny a certifikovány pro přepravu nebezpečných látek (ADR).  Při nákupu nových vozů nejdříve prověřujeme soulad vozidla s požadavky pro získání ADR certifikace a TIR certifikace. 

Všichni řidiči mají ADR certifikaci a neustále prochází školicími programy k udržení kvalifikace a k zajištění bezpečnosti přepravovaného zboží.

V případě nezbytnosti využití partnerů ke kompletnímu zajištění přepravy se obracíme na specializované přepravní společnosti, s nimiž máme dohodnutou výhradní spolupráci. Minimalizujeme tak možná rizika a zároveň jsme si jisti v dodržování veškerých předpisů pro přepravu nebezpečného zboží.

Pracovníci EGT dohlížejí na správný průběh přepravy při odbavení – při nakládce. Dohlížejí na správné označení vozidla dle požadavků, které se liší pro každou třídu a skupinu daného typu nebezpečného zboží.

 

Přepravované zboží:

ze všech tříd ADR

- s výjimkou zboží z třídy 1 a 7

- přičemž z třídy 1 přepravujeme komodity zařazené v kategorii 1.4S.

 

Následující výčet uvádí limity na přepravované množství:

  I  do 19,99 Kg

 II  do 333 Kg

III  do 999 Kg

Vznikla-li by dopravní nehoda při přepravě nebezpečných látek, mohla by způsobit vážné následky lidstvu, zvířatům i celému životnímu prostředí. Proto je pro nás bezpečnost při přepravě ADR absolutní prioritou.

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy k přepravám nebezpečného zboží. Rádi vám poradíme.

 

Potřebujete něco přepravit?

Nezávazná poptávka

Dále rádi zajistíme:

Železniční přeprava

Z východu na západ, ze západu na východ. EGT spolehlivě naplánuje přepravu Vašich zásilek v rámci světových železnic.  

Více

Letecká přeprava

Strategické umístění ve středu Evropy, spolu se zkušenostmi z oboru, nám umožňuje držet krok se stále se měnícími potřebami našich klientů a zajišťovat kvalitní letecké služby.  

Více

Námořní přeprava

Strategické rozmístění poboček, pevná partnerství i znalost obsluhovaných trhů nám usnadňují doručení Vašich zásilek ne jen do světových přístavů, ale až ke koncovým příjemcům.

Více

Chcete vědět více o službách silniční přepravy? Kontaktujte nás!

Kliknutím na „odeslat“ souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou uloženy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a EU 2016/679 o ochraně osobních údajů v platném znění a používané pro všechny účely EGT.