zde se nacházíte:
Index > Služby > Pojištění

All-Risk Připojištění

 

 

EGT vždy nabízí své služby v přísném souladu s mezinárodními úmluvami, národní legislativou i vlastním systémem řízení kvality. Řídíme se úmluvou CMR a přijímáme veškerá proaktivní opatření týkající se bezpečnosti a zabezpečení zboží. 

I přes spolupráci s některými z největších a nejprofesionálnějších dopravců z celého světě a maximální snaze předcházet rizikům bohužel nastávají situace a vlivy, kdy je zajištění patřičného připojištění stěžejní.

 

Pojištění CMR

Úmluva CMR je v platnosti pro všechny smlouvy, týkající se mezinárodní silniční přepravy zboží, pokud je přeprava realizována mezi dvěma zeměmi, z nichž alespoň jedna je zemí smluvní. EGT Express CZ s.r.o. podniká v souladu s mezinárodními úmluvami (CMR pro silniční přepravu). V této souvislosti jsou všechny pojistné události posuzovány v souladu s články příslušné úmluvy.

Doporučujeme všem obchodním partnerům naší společnosti, aby si přečetli a seznámili se s obsahem hlavních právních předpisů, které upravují podmínky mezinárodní přepravy a s podmínkami, uvedenými v našich přepravních podmínkách. Žádáme Vás zejména, abyste věnovali pozornost skutečnosti, že podle CMR je náklad pojištěn pouze na základě své celkové hmotnosti (článek 23, body 1-3 úmluvy CMR):

"Je-li dopravce odpovědný za náhradu škody, vypočítá se náhrada na základě hodnoty zboží v místě a čase, kdy bylo přijato k přepravě (obchodní faktura), a nesmí překročit 8,33 SDR * na 1 kg hrubé hmotnosti."

* SDR (tzv. Zvláštní práva čerpání) jsou doplňkovými devizovými rezervními aktivy, podle aktuálního směnného kurzu 8,33 SDR = 10 EUR. Tato sazba je stanovena Českou národní bankou.

 

 

Například:

Náklad s hrubou hmotností 20 000 kg je podle CMR pojištěn na částku 200 000 EUR (20 000 kg x 10 EUR), pokud je hodnota nákladu vyšší než 200 000 EUR (například 350 000 EUR), musí být zboží připojištěno, protože v případě úplného poškození nebo ztráty nákladu je dopravce podle CMR povinen vyplatit pouze 200 000 eur (nikoli 350 000 eur). Zákazník by tak přišel o 150 000 eur!

Výše uvedené je důležité mít na paměti, zejména v situacích, kdy je přepravováno lehké a přitom hodnotné zboží.

Přepravní poplatky, cla a jiné poplatky vzniklé v souvislosti s přepravou zboží budou vráceny v plné výši pouze v případě úplné ztráty zboží a úměrně ke škodě v případě částečné ztráty. V případě dodání poškozeného zboží se přepravné a cla nevrací. Žádné další škody nebudou nahrazeny. Postup při řešení škodních událostí naleznete zde.

 

Doplňkové pojištění

Abychom předešli veškerým rizikům, naše společnost Vám nabízí možnost dodatečného pojištění (tzv. Cargo Insurance – připojištění zásilek). Vaše zboží můžeme pojistit různými způsoby:

  •  1. dodatečné pojištění hodnoty zásilek
  • 2. dodatečné pojištění hodnoty zásilek + 10%
  • 3. dodatečné pojištění zásilek, zahrnující také celní náklady, náklady na dopravu a další náklady.

Náklady na toto pojištění závisí na více faktorech, zejména na místě nakládky, místě vykládky, druhu dopravy, počtu překládek, typu nákladu a jeho hodnotě. Spolupracujeme s evropskými pojišťovnami již mnoho let, vybíráme pro Vás tak ta nejlepší řešení.

 

Potřebujete něco přepravit?

Nezávazná poptávka

Také nabízíme:

Pojištění

Připojištění zásilky, tzv. all-risk insurance, zajistí našim klientům absolutní klid, zejména při přepravě vysoce hodnotného zboží. Rádi pro Vás zajistíme odbornou konzultaci a zašleme cenovou nabídku.

Více

Celní služby

Celní specialisté EGT Vám pomohou s jakýmkoli aspektem celní problematiky a zajistí veškeré formality tak, aby přeprava proběhla zcela hladce a bez časových prodlev.

Více

Skladování

Naše moderní logistické centrum nabízí klientům EGT bezpečné uskladnění i doplňkové služby.

Více

Překládky

Ať je náklad přepravován na různých dopravních prostředcích nebo je jen vyžadována překládka v rámci kamionů, jsme díky dlouholetým zkušenostem i kvalitní technice schopni zajistit i ty nejnáročnější operace.

Více

Distribuce

Celosvětová distribuce zboží je v centru našich aktivit. Neváhejte nás kontaktovat.

Více

Cross-dock

Všechna naše logistická centra nabízejí Cross-dockování zboží, čímž se klientům usnadňuje přeprava.

Více

Zpětná logistika

Nabízíme plný rozsah distribučních služeb, včetně reverzní logistiky.

Více

Pick and Pack

V rámci naší nabídky skladovacích služeb provádíme také tzv. Pick and Pack operace.

Více

Chcete vědět více o službách silniční přepravy? Kontaktujte nás!

Kliknutím na „odeslat“ souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou uloženy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a EU 2016/679 o ochraně osobních údajů v platném znění a používané pro všechny účely EGT.